.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 


น.ส. ฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์นายนิรันดร์ ชูศรีนายวินิจ มณีฉายนางสาวอาจิน เหมทานนท์ว่าที่ ร.ต. ผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็กนางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์นางสาวศรีเรือน นารีเลิศนายชาญกมล นิยมจิตร์นางสุจิตรา ธานีรัตน์นางสาวจีระภา บุญไชยนางรัตนาวดี รัตนพันธุ์นางสาววรรณวิโรจน์ ศรีพุฒ

 
 
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 18.207.108.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348 ต่อ 102  Fax : 075-411968
Email : stss_school@stss.ac.th