.

เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่ มีคุณธรรม


 
 
นายปรีชา แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจอย่างไรเกี่ยวกับการประกาศผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
- รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 4-6 (ช่างชั้นที่ 2)
- รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่างชั้นที่ 3)

- ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล

  - ดาวน์โหลดผลคะแนน

  - เฉลยข้อสอบวัดความรู้

 

ข่าวประกาศ : รับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีทุ่งสง    ปีการศึกษา 2557

วัน เดือน ปี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1

ไฟล์แนบ

 2 เม.ย.2557

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ม.1)  ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ                    ปีการศึกษา2557

Download>>

4 มี.ค.2557 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1)โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.(Master Program) ปีการศึกษา 2557

Download>>

4 มี.ค.2557 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ NEED PROGRAM (Native English Educational Development)       ปีการศึกษา 2557

Download>>

2 เม.ย.2557

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภทสอบคัดเลือกนอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป)       ปีการศึกษา 2557

Download>>

 2 เม.ย.2557

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2557

Download>>

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4

 

4 มี.ค.2557 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)โครงการพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Intensive English Program –IEPปีการศึกษา 2557

Download>>

 4 มี.ค.2557

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ม.4)โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Smart Science program)       ปีการศึกษา 2557

Download>>

1 เม.ย.2557

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557 

Download>>

 

 

Download>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557 
     
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภท เงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2557 
     
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557 
     
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภทสอบคัดเลือกนอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2557 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     

สรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     

สทศ. มีมติเลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.6 เลื่อนจาก 1 ก.พ.2557 ประกาศผล 15 มี.ค.2557 เป็นสอบวันที่ 8 ก.พ.2557 ประกาศผล 19 มี.ค.2557 ส่วนชั้น ม.3 เดิมสอบวันที่ 1-2 ก.พ.2557 ประกาศผล 16 มี.ค.2557 เป็นสอบวันที่ 8-9 ก.พ.2557 
     

ด่วน! เปิดรับสมัครนักเรียนทุน พสวท. เรียนต่อม.ปลาย-ป.เอก 100 ทุน 15ส.ค.-30 ก.ย.56 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพ : กิจกรรมทำบุญทานไฟ วันที่ 12 มกราคม 2557
ประมวลภาพ :กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย
ประมวลภาพกิจกรรม: มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพ : กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ 2557

ค้นข่าวมาเล่า
 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 เมษายน 2557
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
24 ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075-411348 , 075-423958  Fax : 075-411968
Email : stsschool@hotmail.com