.

เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่ มีคุณธรรม


 
 
นายปรีชา แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจอย่างไรเกี่ยวกับการประกาศผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
- รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 4-6 (ช่างชั้นที่ 2)
- รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่างชั้นที่ 3)

- ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล

  - ดาวน์โหลดผลคะแนน

  - เฉลยข้อสอบวัดความรู้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชาวฟ้าขาวสตรีทุ่งสงขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการปรีชา แร่ทอง เข้าเผ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมมาภรณ์ มงกุฎไทย (ป.ม.) ด้วยความยินดียิ่ง 
     
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 
      ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
     
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภท เงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2557 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     

สรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     

สทศ. มีมติเลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.6 เลื่อนจาก 1 ก.พ.2557 ประกาศผล 15 มี.ค.2557 เป็นสอบวันที่ 8 ก.พ.2557 ประกาศผล 19 มี.ค.2557 ส่วนชั้น ม.3 เดิมสอบวันที่ 1-2 ก.พ.2557 ประกาศผล 16 มี.ค.2557 เป็นสอบวันที่ 8-9 ก.พ.2557 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ผลการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ติวออนไลน์ โครงการหนึ่งใจ..ติวให้น้อง ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557
กิจกรรมอบรมมารยาทไทย โดย กล่มสาระฯสังคมศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ิกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee โดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ค้นข่าวมาเล่า
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กันยานยน 2557
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
24 ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075-411348 , 075-423958  Fax : 075-411968
Email : stsschool@hotmail.com