หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่2560 
      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกกลุ่มงาน/สาระ   ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม2560 เป็นต้นไป
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
     
ตารางเรียนนักเรียน 1/ 2560 
     
ตารางสอนครู 1/2560 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ 
     

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหรือวัสดุสำหรับการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (๖๐.๑๐.๖๒.๐๔ ) 
     

รายการครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 20 รายการ 
     

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 20 รายการ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมพบประชมรมอังคารกันเอง 25 กรกฎาคม 2560
กรมแรงงานมาแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรง แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง 22 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนสตรีทุ่งสงต้อนรับนักเรียนแรกเปลี่ยนจากประเทศสหรัสอเมริกา 20 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560

หนังสือราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน