.
 
 
นายปรีชา แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 


นางสาวสมพร ฉาโยทัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญศิริ สังข์สัพพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสุปรียา มากช่วย
ครูชำนาญการ


นางอำไพ เกษีสม
ครูชำนาญการ


นางอรทัย ถึงสุขวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุรีย์ ธีระพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช
ครูชำนาญการ


นางซ่อนกลิ่น อำนักมณี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจินตนา วงศ์กรเชาวลิต
ครูชำนาญการ


นางแพรวพรรณ ศรทอง
ครูชำนาญการ


นางนภัทร เมืองไทย
ครูชำนาญการ


นางสาวภาชินี รัตนศรีปัญญะ
ครู
 
 
 
 
 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กันยานยน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 61.7.214.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348  Fax : 075-411968
Email : stsschool@hotmail.com