หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  
      


: ครูสุชาติ มากช่วย
: 2559-03-09