ข้อมูลอาคารโรงเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสตรีทุ่งสง

อาคารเรียน
418,418ค,418ก
ปีที่สร้าง 2520

อาคารเรียน
418,418ค,418ก
ปีที่สร้าง 2524

อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2527

อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2535

อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2534

อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2530

อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2528

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2536

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2530

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2550

ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543

ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555

หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2540

สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2532

สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550

รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2528

รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/03/2564 , 16:13 น.